ZEYİLNAME DUYURUSU 1

Egesan Aşındırıcı Taşlar Sanayi Anonim Şirketi, Trakya Kalkınma Ajansı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile
Çerkezköy/Tekirdağ'da Yenilikçi İnce Kesme Taşlarında Seri Üretime Geçilmesi, Sürdürülebilir Ar-Ge ve Ur-Ge için Laboratuvar Altyapısının
Kurulması Projesi Rotary Pres Makinesi alımı ihalesinde ihaleye katılmak için gerekli belgeler kısmına n bendi ilave edilmiş, Mali Teklif Formu Söz.
Ek: 4b kısmında E sütununda isteklinin sunacağı teklifi "KDV Hariç Fabrikada Teslim (Ex Works) İçin Birim Fiyatlar (EURO) olacak şekilde revize
edilmiştir. Değişikliklerin içeriği aşağıda yer almaktadır.

1- n) İhaleye yabancı istekli katılması durumunda talep edilecek belgeler bu maddede belirtilen belgelerden isteklinin kendi ülkesindeki mevzuatında eşdeğer olan belgelerdir. Talep edilen belgelerden yabancı isteklinin kendi mevzuatında eşdeğer belge bulunmuyorsa ilgili belgenin bulunmadığına dair beyanname sunması gerekecektir. Çeviri ile ilgili olarak,"Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

* Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

* Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması
halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin"apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa
üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki
temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

* Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman
tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki
mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin
Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

* Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması
halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

2- Mali Teklif Formu Söz. EK:4b kısmında E sütununda isteklinin sunacağı teklifi "KDV Hariç Fabrikada Teslim (Ex Works) İçin Birim Fiyatlar
(EURO) olacak şekilde revize edilmiştir.

ZEYİLNAME DUYURUSU 2

24 Ekim 2016 Tarihinde, Dünya Gazetesinde EGESAN Asındırıcı Taslar Sanayi Anonim Sirketi olarak ilan ettigimiz 15/11/2016 tarihli Rotary Pres Makinesi mal alımı ihale dosyasında 1 Kasım 2016 tarihinde zeyilname ile duyurduğumuz değişiklik nedeniyle ihale oturumu tarih ve saatleri aşağıdaki gibi ertelenmiştir

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 25/11/2016 Cuma Saat 10:00

Teklifler, 25/11/2016 tarihinde, saat 11:00’de ve Organize San. Bölgesi Fatih Bulvarı 5.Sokak No:10 59501 Çerkezköy-Tekirdağ adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

 

Dosyayı indirmek için tıklayınız.

 


 
 
EGESAN 2011© Her hakkı saklıdır anasayfaya   :   kurumsal   :   teknik bilgiler   :   insan kaynakları   :   iletişim Design By Bordo